016/2024 – Ορισμός Δημοτικών Υπαλλήλων στην Επιτροπή: ανάθεσης και παραλαβής των εργασιών επισκευής και συντήρησης των οχημάτων σε ιδιωτικό συνεργείο για το έτος 2024

016/2024 – Ορισμός Δημοτικών Υπαλλήλων στην Επιτροπή: ανάθεσης και παραλαβής των εργασιών επισκευής και συντήρησης των οχημάτων σε ιδιωτικό συνεργείο για το έτος 2024