018/2020 – Συγκρότηση επιτροπών της Δ/νσης Απορριμμάτων & Πρασίνου και Δ/νση Περιβάλλοντος, για το έτος 2020

018/2020 – Συγκρότηση επιτροπών της Δ/νσης Απορριμμάτων & Πρασίνου και Δ/νση Περιβάλλοντος, για το έτος 2020