02/12/2014 Πάγωμα των δημοτικών τελών για το 2015

02/12/2014 Πάγωμα των δημοτικών τελών για το 2015

Με την υπ’ αριθμ. 319/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου, στα ήδη μειωμένα επίπεδα του 2014 παραμένουν τα τέλη ηλεκτροφωτισμού και καθαριότητας και για το έτος 2015.
Διατηρώντας σε υψηλό επίπεδο την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών στον τομέα καθαριότητας, οι παραπάνω μειώσεις συγκαταλέγουν τον Δήμο Ιλίου στους Δήμους με τα χαμηλότερα δημοτικά τέλη ηλεκτροφωτισμού και καθαριότητας.
Αξίζει να σημειωθεί ότι μετά το διαρκές πάγωμα των δημοτικών τελών τα τελευταία χρόνια, το 2013 ο Δήμος Ιλίου με αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου προχώρησε σε μείωσή τους κατά 2,5% σε όλες τις κατοικίες και τους επαγγελματικούς χώρους, η οποία παρέμεινε σταθερή και για το έτος 2014, χωρίς καμία έκπτωση στην ποιότητα των υπηρεσιών και της καθαριότητας.