026/2020 – Έγκριση προσκύρωσης τμήματος 26,82 τ.μ. καταργημένου κοινόχρηστου χώρου στην ιδιοκτησία (10) ΑΡΓΥΡΩ ΑΝΝΑ ΚΑΡΑΜΠΑΡΠΑ που βρίσκεται επί της οδού ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΦΩΚΑ – Ο.Τ. 586 – 588 – περιοχής ΠΑΛΑΤΙΑΝΗΣ βάσει της 4/2014 Πράξης Αναλογισμού

026/2020 – Έγκριση προσκύρωσης τμήματος 26,82 τ.μ. καταργημένου κοινόχρηστου χώρου στην ιδιοκτησία (10) ΑΡΓΥΡΩ ΑΝΝΑ ΚΑΡΑΜΠΑΡΠΑ που βρίσκεται επί της οδού ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΦΩΚΑ – Ο.Τ. 586 – 588 – περιοχής ΠΑΛΑΤΙΑΝΗΣ βάσει της 4/2014 Πράξης Αναλογισμού