032/2020 – Έγκριση αποζημίωσης τμήματος Κοινοχρήστου Χώρου ιδιοκτησίας ΠΑΠΠΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΥ και ΠΑΠΠΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑΣ με Κ.Α. 010320 που βρίσκεται στο O.T. 2210 περιοχής ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣ και συμψηφισμού με τις οφειλές λόγω εισφοράς σε χρήμα

032/2020 – Έγκριση αποζημίωσης τμήματος Κοινοχρήστου Χώρου ιδιοκτησίας ΠΑΠΠΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΥ και ΠΑΠΠΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑΣ με Κ.Α. 010320 που βρίσκεται στο O.T. 2210 περιοχής ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣ και συμψηφισμού με τις οφειλές λόγω εισφοράς σε χρήμα