04/05/2017 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Ι.Π.Α.Π. “Η ΘΕΟΤΟΚΟΣ”

04/05/2017 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Ι.Π.Α.Π. “Η ΘΕΟΤΟΚΟΣ”

Ο Δήμος Ιλίου ενημερώνει ότι το Ι.Π.Α.Π. «Η ΘΕΟΤΟΚΟΣ» προσκαλεί για την υποβολή αιτήσεων, προκειμένου άτομα με νοητική υστέρηση και άλλες αναπτυξιακές διαταραχές να τύχουν της παροχής υπηρεσιών ημερήσιας φροντίδας και παραμονής στο Κέντρο Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας Ι.Π.Α.Π «Η ΘΕΟΤΟΚΟΣ», στο πλαίσιο του προγράμματος «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ – ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΚΔΗΦ-Ι.Π.Α.Π. “Η ΘΕΟΤΟΚΟΣ”».
 
Συνημμένα ακολουθεί η πρόσκληση ενδιαφέροντος του ιδρύματος. 

<!–