04/05/2017 Ψήφισμα Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου σχετικά με το 1ο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Ιλίου

04/05/2017 Ψήφισμα Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου σχετικά με το 1ο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Ιλίου

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ιλίου στη συνεδρίασή του την Πέμπτη 27.04.2017, ενέκρινε ομόφωνα το παρακάτω ψήφισμα σχετικά με το 1ο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Ιλίου:
 
«Ζητάμε την τροποποίηση της σύμβασης μεταξύ ΚΤ.ΥΠ. Α.Ε. και ΑΤΕΣΕ Α.Ε., στο σκέλος της διαχείρισης των δαπανών για τους λογαριασμούς κοινής ωφέλειας, που αφορούν το 1ο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Ιλίου, προκειμένου να την αναλάβει η Πρωτοβάθμια Σχολική Επιτροπή του Δήμου Ιλίου, με σκοπό να την προσαρμόσει στις οικονομικές της δυνατότητες, για να μπορέσει να ανταποκριθεί στις οικονομικές υποχρεώσεις που απορρέουν από τους παραπάνω λογαριασμούς της συγκεκριμένης Σχολικής Μονάδας, διασφαλίζοντας την απρόσκοπτη λειτουργία της, καθώς η απάντηση του Υπουργείου Εσωτερικών στο αίτημά μας, για σταθερή επιχορήγηση του 1ου Ειδικού Δημοτικού Σχολείου με το ποσό των 40.000,00 €, ήταν αρνητική.
 
Το 1ο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Ιλίου εξυπηρετεί μία από τις πλέον ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες της Δυτικής Αθήνας και σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να διαταραχθεί η ομαλή λειτουργία του.»
 
Το παρόν ψήφισμα θα κοινοποιηθεί:
 
·       Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης
·       Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
·       Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.
·       ΑΤΕΣΕ Α.Ε.
·       Στον τύπο
·       Στο διαδίκτυο
 
Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

Κουκουβίνος Δημήτριος

<!–