041/2020 – Έγκριση Σύνταξης Μελέτης με τίτλο «Πράξη Προσκύρωσης Αναλογισμού και Αποζημιώσεων επί των ιδιοκτησιών οι οποίες έχουν πρόσωπο στην οδό Πετρουπόλεως & Ηρακλείτου, σύμφωνα με το ΦΕΚ 596Δ/03.10.2019»