045/2020 – Σύναψη σύμβασης μίσθωσης δυνάμει της υπ. αρ. 099/19 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής με νέο εκμισθωτή λόγω μεταβολής στο πρόσωπο του ενός εκ των δύο αρχικών εκμισθωτών

045/2020 – Σύναψη σύμβασης μίσθωσης δυνάμει της υπ. αρ. 099/19 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής με νέο εκμισθωτή λόγω μεταβολής στο πρόσωπο του ενός εκ των δύο αρχικών εκμισθωτών

045/2020 – Σύναψη σύμβασης μίσθωσης δυνάμει της υπ. αρ. 099/19 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής με νέο εκμισθωτή λόγω μεταβολής στο πρόσωπο του ενός εκ των δύο αρχικών εκμισθωτών