06/07/2011 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ 5ου ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΥ REGULARITY RALLY

06/07/2011 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ 5ου ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΥ REGULARITY RALLY

Το 5ο Απολλώνιο Regularity Rally ιστορικών αυτοκινήτων με την υποστήριξη του Δήμου Ιλίου