06/08/2013 Αποτελέσματα του προγράμματος αντιμετώπισης της φτώχειας στο Δήμο Ιλίου

06/08/2013 Αποτελέσματα του προγράμματος αντιμετώπισης της φτώχειας στο Δήμο Ιλίου

Ανακοινώθηκαν από τον διαχειριστικό φορέα “ΚΣΔΕΟ Έδρα” οι μοριοδοτήσεις και τα προσωρινά αποτελέσματα των επιτυχόντων για το πρόγραμμα αντιμετώπισης της φτώχειας στο Δήμο Ιλίου.
Δείτε αναλυτικά τους συνημμένους πίνακες.

<!–