07/01/2016 Ανάρτηση ανακοίνωσης για σύναψη συμβάσεως (1) ατόμου ΠΕ-Ιατρών

07/01/2016 Ανάρτηση ανακοίνωσης για σύναψη συμβάσεως (1) ατόμου ΠΕ-Ιατρών

Ο Δήμος Ιλίου ανακοινώνει ότι θα προβεί στην σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με :

 
  1. Ένα (1) άτομο ΠΕ-Ιατρών με ειδικότητα Παιδοψυχιατρικής, το οποίο θα παρέχει υποστηριξη ψυχολογική σε θέματα υγείας παιδιών και εφήβων και συμβουλευτική στις οικογένειές τους σε συνεργασία με τους ειδικούς της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας & Υγείας του Δήμου Ιλίου.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων (5 εργάσιμες ημέρες) αρχίζει την 08/01/16 και λήγει την 14/01/16.

<!–

–>