07/01/2016 Ανάρτηση ανακοίνωσης για σύναψη συμβάσεως (1) ατόμου ΤΕ Νοσηλευτών

07/01/2016 Ανάρτηση ανακοίνωσης για σύναψη συμβάσεως (1) ατόμου ΤΕ Νοσηλευτών

Ο Δήμος Ιλίου ανακοινώνει ότι θα προβεί στην σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με :

 
  1. Ένα (1) άτομο ΤΕ Νοσηλευτών, το οποίο θα αναλάβει το έργο “Διασφάλιση Απρόσκοπτης Λειτουργίας των Κοινωνικών Δομών του Δήμου Ιλίου” με έδρα την  Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας & Υγείας του Δήμου Ιλίου.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων (5 εργάσιμες ημέρες) αρχίζει την 08/01/16 και λήγει την 14/01/16.

<!–

–>

Τελευταία Νέα

Καθορισμός τρόπου χρήσης των χώρων που διατίθενται κατά την προεκλογική περίοδο των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στα πολιτικά κόμματα και σε συνασπισμούς συνεργαζόμενων κομμάτων για την προεκλογική προβολή τους καθώς και άλλων λεπτομερειών a