07/01/2016 Ανάρτηση ανακοίνωσης για σύναψη συμβάσεως (1) ατόμου ΤΕ Νοσηλευτών

07/01/2016 Ανάρτηση ανακοίνωσης για σύναψη συμβάσεως (1) ατόμου ΤΕ Νοσηλευτών

Ο Δήμος Ιλίου ανακοινώνει ότι θα προβεί στην σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με :

 
  1. Ένα (1) άτομο ΤΕ Νοσηλευτών, το οποίο θα αναλάβει το έργο “Διασφάλιση Απρόσκοπτης Λειτουργίας των Κοινωνικών Δομών του Δήμου Ιλίου” με έδρα την  Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας & Υγείας του Δήμου Ιλίου.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων (5 εργάσιμες ημέρες) αρχίζει την 08/01/16 και λήγει την 14/01/16.

<!–

–>

Τελευταία Νέα