07/02/2011 Ένταξη Φορέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ

07/02/2011 Ένταξη Φορέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ

 Η Tρίτη Φάση  αφορά τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ και Β’ Βαθμού (Δήμοι, αιρετές περιφέρειες καθώς και τα νομικά πρόσωπα και οι επιχειρήσεις τους) και βάσει νόμου η εφαρμογή του προγράμματος ΔΙ@ΥΓΕΙΑ αρχίζει στις 15/3/2011.

Οι Φορείς ΟΤΑ  πρέπει να προχωρήσουν στη σύσταση ΟΜΑΔΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ (ΟΔΕ) , όπως  προβλέπεται από την παρ. του άρθρου 6 του Ν. 3861/2010, έως 15/2/2011.

ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΩΝ YΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ :

Κάθε ενδιαφερόμενος Υπάλληλος μπορεί να εκδηλώσει ενδιαφέρον για την συμμετοχή του στις ΟΔΕ Υποστήριξης του Προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ με  ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 8/2/2011. Οι αιτήσεις θα προωθηθούν για περαιτέρω αξιοποίηση στις αρμόδιες Διευθύνσεις των Δήμων . Αν είσαστε υπάλληλος κεντρικής υπηρεσίας του Δήμου πατήστε εδώ a (http://diavgeia.gov.gr/ota)

<!–

–>