07/12/2012 ΔΗΚΕΠΑ-Αναμόρφωση πινάκων κατάταξης της ΣΜΕ 2/2012

07/12/2012 ΔΗΚΕΠΑ-Αναμόρφωση πινάκων κατάταξης της ΣΜΕ 2/2012

Κατόπιν της σχετικής απόφασης 21721/2012 επί αυτεπάγγελτου και κατ΄ ένσταση ελέγχου από τον ΑΣΕΠ της ειδικότητας «ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ», ανακοινώνουμε τον πίνακα κατάταξης αναμορφωμένο με τις σχετικές υποδείξεις

<!–