076/2020 – Λήψη απόφασης: i) για ένταξη στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου με τίτλο «Απόκτηση ελεύθερων Κοινόχρηστων Χώρων στις πόλεις» της απαλλοτρίωσης ακινήτου στο Ο.Τ. 524 (Κ.Χ. ΠΡΑΣΙΝΟ) περιοχής Αγίου Φανουρίου του Δήμου μας, ii) για την καταβολή της δικαστικής δαπάνης της εν λόγω απαλλοτρίωσης

076/2020 – Λήψη απόφασης: i) για ένταξη στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου με τίτλο «Απόκτηση ελεύθερων Κοινόχρηστων Χώρων στις πόλεις» της απαλλοτρίωσης ακινήτου στο Ο.Τ. 524 (Κ.Χ. ΠΡΑΣΙΝΟ) περιοχής Αγίου Φανουρίου του Δήμου μας, ii) για την καταβολή της δικαστικής δαπάνης της εν λόγω απαλλοτρίωσης

076/2020 – Λήψη απόφασης: i) για ένταξη στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου με τίτλο «Απόκτηση ελεύθερων Κοινόχρηστων Χώρων στις πόλεις» της απαλλοτρίωσης ακινήτου στο Ο.Τ. 524 (Κ.Χ. ΠΡΑΣΙΝΟ) περιοχής Αγίου Φανουρίου του Δήμου μας, ii) για την καταβολή της δικαστικής δαπάνης της εν λόγω απαλλοτρίωσης