08/09/2017 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 14/09/2017

08/09/2017 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 14/09/2017

Σας καλούμε σε Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 14η  Σεπτεμβρίου 2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 20.30 μ.μ. στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου «ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ», για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:                                     
 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Α. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
 
1. Λήψη απόφασης για έγκριση της 9ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2017a
2. Έγκριση προσφυγής στη διαδικασία διαπραγμάτευσης και ανάθεση της «Προμήθειας ειδών ατομικής προστασίας εργαζομένων περιόδου 2016»a
3. Έγκριση διενέργειας και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης για την «Επέκταση εφαρμογής διαχείρισης κοινωνικών υπηρεσιών – “Νοιάζομαι”»a
4. Λήψη απόφασης για τη διευθέτηση εγκαταλελειμμένων χώρων ταφήςa
 
Β. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
 
5. Λήψη απόφασης για την κατηγοριοποίηση και αδειοδότηση των αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Ιλίουa
6. Συμπλήρωση της με αρ. 200/2017 Απόφασης Δ.Σ. που αφορά στη Συγκρότηση της Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΙΛΙΟΥa
 
Γ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ
 
7. Έγκριση κάλυψης της δαπάνης κηδείας άπορου κατοίκου Ιλίουa
8. Τροποποίηση της αρ. 114/2015 Απόφασης Δ.Σ. με θέμα «Ένταξη του Δήμου Ιλίου στο Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων – Προαγωγής Υγείας του Π.Ο.Υ., ορισμός εκπροσώπων και Συντονιστικής Επιτροπήςa
 
 
 
 

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.
 
 
Κουκουβίνος Δημήτριος

<!–