09/02/2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 15/02/2018

09/02/2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 15/02/2018

Σας καλούμε σε Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 15η  Φεβρουαρίου 2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 20.30 μ.μ. στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:
                                               

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 
Α. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
 
1. Λήψη απόφασης για 2η αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2018a
2. Λήψη απόφασης αποδοχής ή μη της προτάσεως της Επιτροπής επίλυσης με συμβιβασμό των φορολογικών διαφορών του Δήμου Ιλίου με τους φορολογούμενους, σχετικά με το από 26.01.2018 πρακτικά συνεδρίασηςa
3. Έγκριση διενέργειας, τεχνικών προδιαγραφών, δέσμευσης ποσού 6.944,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και ανάθεση για την υπηρεσία «Εκδήλωση παιδικής δραστηριότητας “Το κυνήγι του κρυμμένου θησαυρού” στις 06.05.2018 στο Αθλητικό Κέντρο Παλατιανής του Δήμου Ιλίου»a
4. Έγκριση διενέργειας, τεχνικών προδιαγραφών, δέσμευσης ποσού 1.661,60 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και ανάθεση για την υπηρεσία «Εκδήλωση παιδικής μαγειρικής “Μαγειρεύοντας μαζί” στο Καλλιτεχνικό Καφενείο στις 11.03.2018»a
5. Έγκριση διενέργειας, τεχνικών προδιαγραφών, δέσμευσης ποσού 446,40 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και ανάθεση για την υπηρεσία «Μουσική εκδήλωση για την Παγκόσμια Ημέρα της γυναίκας στο Θέατρο «Μελίνα Μερκούρη» στις 08.03.2018»a
6. Έγκριση πίστωσης για την «Ενοικίαση παραδοσιακών στολών για εκδηλώσεις για το έτος 2018»a
7. Τροποποίηση της από 04.01.2018 σύμβασης με ACE HELLAS A.T.E. και σύναψη νέας Unisystems A.E.E. για την υπηρεσία «Συμβόλαια Συντήρησης Λογισμικού 2018 2η Ομάδα»a
8. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 219 παρ. 5 του Ν. 4412/2016a
 
Β. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΕΡΗΣΙΩΝ
 
9. Προγραμματισμός προσλήψεων έτους 2018 – Αιτήματα για πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με κάλυψη της δαπάνης υπό η μορφή αντίτιμου και λοιπών αντικαταβολώνa
10. Προγραμματισμός προσλήψεων έτους 2018 – Αιτήματα για σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου (ΣΜΕ) με κάλυψη της δαπάνης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρουςa
11. Προγραμματισμός προσλήψεων έτους 2018 – Αιτήματα για ανανεώσεις προσλήψεων Προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για την υλοποίηση της δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής»a
12. Προγραμματισμός προσλήψεων έτους 2018 – Αιτήματα για πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ανταποδοτικού χαρακτήραa
 
Γ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
 
13. Ένταξη δαπανών στην κατανομή πιστώσεων της ΣΑΤΑa
14. Έκφραση σύμφωνης γνώμης για τις προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, ήτοι στις τμηματικές καταλήψεις οδοστρώματος των οδών Ανδρέα Παπανδρέου και Λεωφόρου Θηβών, στα πλαίσια εκτέλεσης του έργου της Περιφέρειας Αττικής «Έργα Αντιπλημμυρικής Προστασίας Δήμου Ιλίου»a
15. Λήψη απόφασης για την κυκλοφοριακή εφαρμογή της οδού ΚΩΣΤΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ σε πεζόδρομο από το τμήμα της από την οδό ΚΟΡΙΝΘΟΥ έως την οδό ΙΩΑΝΝΙΝΩΝa
16. Λήψη απόφασης για την έγκριση της υπ’ αριθμ. ΟΙΚ 04/2016 επικαιροποιημένης μελέτης του έργου ΜΕΤΑΣΚΕΥΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΕ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΣΤΟ ΠΑΡΚΟ ΦΟΙΝΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥa
17.  Λήψη απόφασης για την έγκριση της υπ’ αριθμ. ΥΔΡ 01/2018 μελέτης και του τρόπου εκτέλεσης του έργου ΈΚΤΑΚΤΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΚΡΙΣΙΜΑ ΣΗΜΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Γ2/18a
18. Λήψη απόφασης για την έγκριση της υπ’ αριθμ. ΟΙΚ 01/2018 μελέτης και του τρόπου εκτέλεσης του έργου ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΡΓ. Δ1/18a
19. Λήψη απόφασης για την έγκριση της υπ’ αριθμ. ΟΔΟ 01/2018 μελέτης και του τρόπου εκτέλεσης του έργου ΣΗΜΕΙΑΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΕΡΓ. Α5/18a
20. Λήψη απόφασης για τη χορήγηση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΡΓ. Ζ2/16a
21. Λήψη απόφασης για την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΡΓ. Δ2/16
22. Λήψη απόφασης για την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΕΡΓ. Ε2/15a
 
Δ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ
 
23. Σύναψη δημόσιας σύμβασης παροχής υπηρεσιών με τρίτους (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) για την αποψίλωση και απομάκρυνση ξερών χόρτων (και απομάκρυνση τυχόν άλλων εγκαταλελειμμένων καυστών ή εκρήξιμων υλικών ή αντικειμένων) για την πρόληψη και αντιμετώπιση πυρκαγιών κατά την αντιπυρική περίοδο 2018a
 
Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

24. Λήψη απόφασης για έγκριση του προγράμματος πολιτιστικών εκδηλώσεων για τους μήνες Μάρτιο – Απρίλιο – Μάιο 2018a
25. Έγκριση πίστωσης 620,00 € για την Εταιρεία Ελλήνων Θεατρικών Συγγραφέων για την παραχώρηση των πνευματικών δικαιωμάτων του έργου «Φουσκοθαλασσιές» του Δημήτρη Μπόγρη για την πραγματοποίηση της θεατρικής παράστασης «Φουσκοθαλασσιές» του Δημήτρη Μπόγρη από την ερασιτεχνική ομάδα του Δήμου Ιλίουa
26. Λήψη απόφαση για επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντος ποσούa
 
 
 

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.
 
                                                                                    
Κουκουβίνος Δημήτριος

<!–