09/06/2009 “Ανακατασκευή / βελτίωση παιδικών χαρών -παιδότοπων του Δήμου”

09/06/2009 “Ανακατασκευή / βελτίωση παιδικών χαρών -παιδότοπων του Δήμου”

a

Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, αν ενδιαφέρεστε να συμμετέχετε σε έναν διαγωνισμό μπορείτε να στείλετε ένα e-mail στο τμήμα προμηθειών (promithies@ilion.gr) με τα στοιχεία σας ώστε να σας παρέχει τυχόν διευκρινίσεις σε περίπτωση αλλαγής στοιχείων του διαγωνισμού.

<!–

–>

a

Προϋπολογισμού 752.826,00 Ευρώ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.). Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στο Δημαρχιακό Κατάστημα του Δήμου Ιλίου, Κάλχου 48-50, Ίλιον, 3ος Όροφος στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας 09 – 06 – 2009, ημέρα Τρίτη και ώρα λήξης υποβολής των προσφορών ορίζεται η 10:00 π.μ.

Ο διαγωνισμός ανακοινώθηκε στις 06/05/2009.

<!–