09/12/2011 Σύσταση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης

09/12/2011 Σύσταση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης

Ο Δήμος Ιλίου ανακοινώνει ότι θα προχωρήσει σε σύσταση της, οριζόμενης από το άρθρο 76 του Ν. 3852/10 «Πρόγραμμα Καλλικράτης», Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που έχει ορισθεί την Πέμπτη 15 Δεκεμβρίου 2011.

 
Για το λόγο αυτό καλούνται:

Α. Φορείς της τοπικής κοινωνίας του Ιλίου, όπως ενδεικτικά μνημονεύονται κατωτέρω, να εκφράσουν εγγράφως στο Δήμο Ιλίου (Δημοτικό Συμβούλιο) τη βούληση συμμετοχής τους, προτείνοντας έναν τακτικό και έναν αναπληρωματικό εκπρόσωπό τους:
  • τοπικοί εμπορικοί και επαγγελματικοί σύλλογοι και οργανώσεις
  • επιστημονικοί σύλλογοι και φορείς
  • τοπικές οργανώσεις εργαζομένων και εργοδοτών
  • εργαζόμενοι στο δήμο και τα νομικά του πρόσωπα
  • ενώσεις και σύλλογοι γονέων
  • αθλητικοί και πολιτιστικοί σύλλογοι και φορείς
  • εθελοντικές οργανώσεις και κινήσεις πολιτών
  • άλλες οργανώσεις και φορείς της κοινωνίας των πολιτών
  • εκπρόσωποι των τοπικών συμβουλίων νέων
 
Β. Δημότες του Δήμου Ιλίου καθώς και εγγεγραμμένοι στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους να υποβάλουν στο Δήμο Ιλίου (Δημοτικό Συμβούλιο) σχετική αίτηση συμμετοχής.

 
Τα ως άνω αιτήματα θα γίνονται δεκτά από την ανάρτηση της παρούσας στην ιστοσελίδα του Δήμου μας μέχρι και την 15/12/11.

<!–