095/2020 – Καθορισμός αριθμού μαθητευόμενων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Μεταλυκειακό έτος – Τάξη ΕΠΑΛ, Μαθητεία ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ, Μαθητεία ΙΕΚ) για την απασχόληση στο Δήμο μας κατά την περίοδο 2020-2021

095/2020 – Καθορισμός αριθμού μαθητευόμενων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Μεταλυκειακό έτος – Τάξη ΕΠΑΛ, Μαθητεία ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ, Μαθητεία ΙΕΚ) για την απασχόληση στο Δήμο μας κατά την περίοδο 2020-2021