098/2020 – Μίσθωση οικήματος για στέγαση αποθήκης για τις ανάγκες της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμου Ιλίου και του φορέα «Χαμόγελο του Παιδιού»

098/2020 – Μίσθωση οικήματος για στέγαση αποθήκης για τις ανάγκες της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμου Ιλίου και του φορέα «Χαμόγελο του Παιδιού»