099/2020 – Μίσθωση οικήματος για στέγαση αποθήκης εξοπλισμού της θεατρικής ομάδας του Δήμου Ιλίου