183/2012 – 1ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με το άρθρο 75 § 3, κατέστη ομόφωνα, κατεπείγον θέμα που αφορά την εξουσιοδότηση του Δικηγόρου του Δήμου για παράσταση στο Συμβούλιο της Επικρατείας

183/2012 – 1ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με το άρθρο 75 § 3, κατέστη ομόφωνα, κατεπείγον θέμα που αφορά την εξουσιοδότηση του Δικηγόρου του Δήμου για παράσταση στο Συμβούλιο της Επικρατείας

1ο  θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με το άρθρο 75 § 3, κατέστη ομόφωνα, κατεπείγον θέμα που αφορά την εξουσιοδότηση του Δικηγόρου του Δήμου για παράσταση στο Συμβούλιο της Επικρατείας

aoe1832012.pdfa