182/2012 – 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, που αφορά την έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών για την «Προμήθεια προτυπωμένου μηχανογραφικού εντύπου»

182/2012 – 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, που αφορά την έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών για την «Προμήθεια προτυπωμένου μηχανογραφικού εντύπου»

5ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης, που αφορά την έγκριση πίστωσης και τεχνικών  προδιαγραφών για την «Προμήθεια προτυπωμένου μηχανογραφικού εντύπου»

AOE1822012.pdfa