10/11/2009 Αλλαγή Χρήσης Γηπέδου επί της Οδού Ιγνατίου από Μπάσκετ σε Χόκεϊ

10/11/2009 Αλλαγή Χρήσης Γηπέδου επί της Οδού Ιγνατίου από Μπάσκετ σε Χόκεϊ

a

Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, αν ενδιαφέρεστε να συμμετέχετε σε έναν διαγωνισμό μπορείτε να στείλετε ένα e-mail στο τμήμα προμηθειών (promithies@ilion.gr) με τα στοιχεία σας ώστε να σας παρέχει τυχόν διευκρινίσεις σε περίπτωση αλλαγής στοιχείων του διαγωνισμού.

<!–

–>

a

Ο ΔΑΟ ΙΛΙΟΥ
 
διακηρύσσει
 

τη με ανοικτή δημοπρασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου:

ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ ΓΗΠΕΔΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΙΓΝΑΤΙΟΥ ΑΠΟ ΜΠΑΣΚΕΤ ΣΕ ΧΟΚΕΪ
 

Προϋπολογισμού 90.881,00 Ευρώ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.),

που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις α

) του ν. 3669/08 και β) τους όρους του παρόντος τεύχους

 

Ο διαγωνισμός ανακοινώθηκε στις 12/10/09

Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στο Δημαρχιακό Κατάστημα του Δήμου Ιλίου, Κάλχου 48-50, Ίλιον, 3ος Όροφος στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας 10-11-2009, ημέρα Τρίτη και ώρα λήξης υποβολής των προσφορών ορίζεται η 10,00 π.μ.

<!–

–>