10/12/2012 ΔΗΚΕΠΑΚΑ-Αποτελέσματα της ανακοίνωσης ΣΟΧ 2/2012

10/12/2012 ΔΗΚΕΠΑΚΑ-Αποτελέσματα της ανακοίνωσης ΣΟΧ 2/2012

Αποτελέσματα της ανακοίνωσης ΣΟΧ 2/2012 για την πρόσληψη προσωπικού στους παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς του ΔΗΚΕΠΑΚΑ  Δήμου Ιλίου

<!–

10/12/2012 ΔΗΚΕΠΑΚΑ-Αποτελέσματα της ανακοίνωσης ΣΟΧ 2/2012