10/12/2013 Ξεκινάει η λειτουργία του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης στον Δήμου Ιλίου

10/12/2013 Ξεκινάει η λειτουργία του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης στον Δήμου Ιλίου

Ο Δήμος Ιλίου και το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (διά της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης και του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης) θέτουν σε λειτουργία το Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Ιλίου στο οποίο θα υλοποιηθούν εκπαιδευτικά προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων με εκπαιδευτικές δράσεις ΕΘΝΙΚΗΣ & ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ.

Τα Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας θα ξεκινήσουν με το νέο έτος και απευθύνονται σε ενήλικες κάθε εθνικής προέλευσης, ηλικίας και μόρφωσης. Θα λάβουν χώρα στο 7ο Δημοτικό Σχολείο Ιλίου (Ανδ. Παπανδρέου 55 – 57) και στο Κέντρο Πληροφόρησης Νέων του Δήμου Ιλίου (Νέστορος 107), και περιλαμβάνουν τα παρακάτω θεματικά πεδία που εκφράζουν τις Εθνικές και Ευρωπαϊκές Πολιτικές σε θέματα Διά Βίου Μάθησης Ενηλίκων: Οικονομία & Επιχειρηματικότητα, Ποιότητα Ζωής & Περιβάλλον, Νέες Τεχνολογίες, Γλώσσα & Επικοινωνία, Κοινωνικές Δεξιότητες & Δράσεις, Πολιτισμός & Τέχνη, Προγράμματα Ευάλωτων Κοινωνικά Ομάδων.
Για πληροφορίες και εγγραφές οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Κοινωνική Υπηρεσία Δήμου Ιλίου, Νέστορος 101, Ίλιον, και συγκεκριμένα στον
κ. Δημήτρη Αμπατζή & στην κα. Χριστίνα Φαρμάκη στα τηλέφωνα 213 20 30 036 & 213 20 30 029.

Δηλώσεις συμμετοχής μέχρι 30.12.2013.