10/12/2013 Ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου σχετικά με το 16ο Δημοτικό Σχολείο Ιλίου

10/12/2013 Ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου σχετικά με το 16ο Δημοτικό Σχολείο Ιλίου

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ιλίου στη συνεδρίασή του την Πέμπτη 05.12.2013, ενέκρινε κατά πλειοψηφία το παρακάτω ψήφισμα:
«Το Δημοτικό Συμβούλιο Ιλίου, στη συνεδρίαση της 5ης Δεκεμβρίου 2013, αποφάσισε να καταγγείλει την απόφαση της Γ’ Δ.Π.Ε., Αθηνών τη σχετική με αναπλήρωση της δασκάλας του 16ου Δημ. Σχολείου Ιλίου. Αντί να προχωρήσει στην άμεση κάλυψη του κενού με άλλο δάσκαλο, όπως προτάθηκε από το Δ/ντη του Σχολείου με εφικτό τρόπο, συνέπτυξε τα τμήματα της ΣΤ’ τάξης από 3 σε 2.
Θεωρούμε την επίδικη απόφαση της Γ’ Δ.Π.Ε. Αθηνών, αψυχολόγητη και αντιπαιδαγωγική, με το επιβαρυντικό στοιχείο της παρέλευσης κοντά τετραμήνου από την έναρξη του σχολικού έτους. Παράλληλα όμως είναι και καταφανώς παράνομη σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 7 του Ν. 3848 (ΦΕΚ 71Α/19-05-2010).
Να σημειωθεί ότι μεταξύ των μαθητών της ΣΤ’ τάξης είναι και δύο μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες, διαγνωσμένες από το Κ.Ε.Δ.Δ.Υ.
Καλούμε την Διευθύντρια να ανακαλέσει την εν λόγω απόφασή της, προκειμένου να εξασφαλιστεί το πραγματικό συμφέρον των μαθητών και η ηρεμία των γονιών τους. Γνωρίζει, ως έμπειρη εκπαιδευτικός, ότι πιο βασικό στοιχείο, για την ομαλή και αποδοτική εξέλιξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας, είναι η διασφάλιση παιδαγωγικού κλίματος στο σχολικό χώρο.
Ακόμα ζητάμε από το Υπουργείο Παιδείας την άμεση κάλυψη όλων των κενών σε εκπαιδευτικό προσωπικό.»
Το παρόν ψήφισμα θα κοινοποιηθεί:
  • Στο Υπουργείο Παιδείας
  • Στη Δ/νση Α’ & Β’ Εκπαίδευσης Αιγάλεω
  • Στην Περιφερειακή Δ/νση Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής
  • Στο 16ο Δημοτικό Σχολείο
  • Στο Σύλλογο Γονέων & Κηδεμόνων 16ου Δημοτικού Σχολείου
  • Στον τοπικό τύπο
  • Στο διαδίκτυο

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

 

     Κουκουβίνος Δημήτριος

<!–