11/10/2019 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 17/10/2019 – ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝ.

11/10/2019 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 17/10/2019 – ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝ.

Σας καλούμε σε Ειδική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 17η Οκτωβρίου 2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 20.30 μ.μ. στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου «ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ», για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα:                                               
 
 

ΘΕΜΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 
Α. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

  1. Έγκριση του απολογισμού – ισολογισμού – αποτελεσμάτων χρήσεως του Δήμου Ιλίου έτους 2018a

 
                                     
 
 

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.
 
 
 
Χαραλαμπόπουλος Ιωάννης

<!–