11/11/2016 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 15/11/2016 – ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝ.

11/11/2016 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 15/11/2016 – ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝ.

Σας καλούμε σε Ειδική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 15η  Νοεμβρίου 2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 20.30 μ.μ. στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:
 
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
 
Α. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
  
  1. Έγκριση του προϋπολογισμού του Δήμου Ιλίου για το έτος 2017a
  2. Έγκριση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) του Δήμου Ιλίου για το έτος 2017a

 

 

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

 
                                                                                    
Κουκουβίνος Δημήτριος

<!–