11/12/2015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 16/12/2015

11/12/2015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 16/12/2015

Σας καλούμε σε Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 16η  Δεκεμβρίου 2015 ημέρα Τετάρτη και ώρα 20.30 μ.μ. στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Α. ΓΕΝΙΚΑ

  1. Έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος 2015-2019 και της Έκθεσης Διαδικασιών Κατάρτισής τουa

Β. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

2. Λήψη απόφασης περί κήρυξης έκπτωτης της εταιρείας ΚΙΑΜΟΣ Ι. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ», αναδόχου για την «Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου»a

3. Λήψη απόφασης αποδοχής ή μη της προτάσεως του από 09/12/2015 πρακτικού της Επιτροπής επίλυσης με συμβιβασμό των φορολογικών διαφορών του Δήμου Ιλίου με την υπόχρεη εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»a

4. Λήψη απόφασης αποδοχής ή μη της προτάσεως του από 09/12/2015 πρακτικού της Επιτροπής επίλυσης με συμβιβασμό των φορολογικών διαφορών του Δήμου Ιλίου με την υπόχρεη εταιρεία «ΦΩΤΙΟΣ ΔΕΝΔΡΙΝΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ»a

5. Λήψη απόφασης αποδοχής ή μη της προτάσεως του από 09/12/2015 πρακτικού της Επιτροπής επίλυσης με συμβιβασμό των φορολογικών διαφορών του Δήμου Ιλίου με την υπόχρεη εταιρεία «ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΜΑΡΑΣ & ΣΙΑ ΕΕ»a

6. Λήψη απόφασης αποδοχής ή μη της προτάσεως του από 09/12/2015 πρακτικού της Επιτροπής επίλυσης με συμβιβασμό των φορολογικών διαφορών του Δήμου Ιλίου με τον υπόχρεο «ΚΑΣΤΑΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟ του ΙΩΑΝΝΗ»a

7.    Λήψη απόφασης αποδοχής ή μη της προτάσεως του από 09/12/2015 πρακτικού της Επιτροπής επίλυσης με συμβιβασμό των φορολογικών διαφορών του Δήμου Ιλίου με τον υπόχρεο «ΜΙΚΡΟΜΑΣΤΟΡΑ ΑΝΔΡΕΑ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ»a

8. Λήψη απόφασης αποδοχής ή μη της προτάσεως του από 09/12/2015 πρακτικού της Επιτροπής επίλυσης με συμβιβασμό των φορολογικών διαφορών του Δήμου Ιλίου με τον υπόχρεο «ΖΑΧΑΡΟΓΙΑΝΝΗ ΧΡΗΣΤΟ του ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΥ»a

9. Έγκριση διενέργειας και σύναψης δημόσιας σύμβασης παροχής υπηρεσιών καθαριότητας για «Καθαρισμοί αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Ιλίου 2016», με ιδιωτικό συνεργείο καθαρισμού, με λήξη της παροχής υπηρεσιών την 31/12/2016a

10. Λήψη απόφασης για την παράταση της οριζόμενης υπό της συμβάσεως προθεσμίας για την «Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου», όσον αφορά τα είδη της Α΄ υποομάδας (Έλαια) και της Β΄ υποομάδας (Είδη Παντοπωλείου) της 1ης ομάδας : «Τρόφιμα για την λειτουργία του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου» και για τα είδη της Α΄ υποομάδας (Είδη παντοπωλείου – καντίνας) της 2ης ομάδας «Τρόφιμα για τις ανάγκες των ΚΑΠΗ»a

11. Λήψη απόφασης για την παράταση της οριζόμενης υπό της συμβάσεως προθεσμίας για την «Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου» για τα είδη της Γ΄ υποομάδας (Είδη κρεοπωλείου) της 1ης ομάδας: «Τρόφιμα για την λειτουργία του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου», για τα είδη της Γ’ υποομάδας (Είδη κρεοπωλείου) της 3ης ομάδας: Τρόφιμα για τις ανάγκες των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών, τα είδη της 4ης ομάδας Αναψυκτικά – νερά για εκδηλώσεις του Τμήματος Αθλητισμού ,Νέας Γενιάς & Δια Βίου Μάθησης, για τα είδη της Γ΄ υποομάδας (Αναψυκτικά – Νερά) της 5ης ομάδας «Τρόφιμα, γλυκά, αναψυκτικά, νερά για εκδηλώσεις της Δ/νσης Πολιτισμού του Δήμου»»a

12. Λήψη απόφασης για την παράταση της οριζόμενης υπό της συμβάσεως προθεσμίας για την «Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου», όσον αφορά τα είδη της θ΄ υποομάδας (Έλαια) της 3ης ομάδας: «Τρόφιμα για τις ανάγκες των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών» και τα είδη της Α΄ υποομάδας (Τρόφιμα) της 5ης ομάδας «Τρόφιμα, γλυκά, αναψυκτικά, νερά για εκδηλώσεις της Δ/νσης Πολιτισμού»a

13. Λήψη απόφασης για την παράταση της οριζόμενης υπό της συμβάσεως προθεσμίας για την «Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου», για τα είδη της Α’ υποομάδας (Είδη Αρτοποιείου)και Β΄ υποομάδας (Είδη Ζαχαροπλαστείου) της 3ης ομάδας: «Τρόφιμα για τις ανάγκες των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών» και για τα είδη της Β΄ υποομάδας (Γλυκά) της 5ης ομάδας «Τρόφιμα, γλυκά, αναψυκτικά, νερά για τις εκδηλώσεις της Δ/νσης Πολιτισμού»a

14. Λήψη απόφασης για την παράταση της οριζόμενης υπό της συμβάσεως προθεσμίας για την «Προμήθεια ειδών απολυμαντικών και καθαριότητας των  Υπηρεσιών Δήμου Ιλίου και των Νομικών του Προσώπων (1η Ομάδα Ειδών: Καθαριότητας, υγιεινής και ευπρεπισμού Υπηρεσιών Δήμου Ιλίου»a

15. Λήψη απόφασης για τη παράταση της οριζόμενης υπό της συμβάσεως προθεσμίας για την «Προμήθεια αθλητικού υλικού & εξοπλισμού και συντήρηση εξοπλισμού για τις ανάγκες του Αθλητικού Τμήματος, οικ. έτους 2015»a

16. Έγκριση διενέργειας, έγκριση πίστωσης και τρόπου εκτέλεσης για την υπηρεσία που αφορά την «Ηχητική κάλυψη εκδηλώσεων των Υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου»a

17. Έγκριση διενέργειας και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης  για την υπηρεσία «Παροχή υπηρεσιών επιστημονικής υποστήριξης για την επανεξέταση, την ανασύνταξη και επίλυση του στατικού φορέα του υπό κατασκευή κτιρίου του ΚΗΦΗ (ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΟΜΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ) από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου»a

18. Έγκριση διενέργειας έγκριση πίστωσης για την «Προμήθεια στεφανιών για διάφορες εκδηλώσεις – δεξιώσεις – εθνικές ή τοπικές εορτές του Δήμου Ιλίου για το έτος 2016»a

19. Έγκριση διενέργειας για την «Προμήθεια έτοιμου φαγητού για τη σίτιση απόρων κατοίκων και μικρογεύματος (δεκατιανού) για μαθητές απόρων οικογενειών του Δήμου Ιλίου»a

Γ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

20.  Λήψη απόφασης για τη καθιέρωση διαφορετικού ωραρίου λειτουργίας Υπηρεσιών του Δήμου μαςa

Δ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

21. Λήψη απόφασης για την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και το ΠΚΤΜΝΕ για το έργο : «Συντήρηση Επισκευή Αθλητικών Εγκαταστάσεων του Δήμου» Α.Μ ΟΙΚ 4/2014a

22. Λήψη απόφασης για την έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Τακτοποιητικού Εργασιών του Υποέργου 3 με τίτλο: «Ενεργειακή Αναβάθμιση κτιριακών εγκαταστάσεων Δήμου Ιλίου»a

23. Λήψη απόφασης για την χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης της εργασίας: «Συντήρηση Καθαρισμός Δικτύου Αποχέτευσης» ΚΜ: Π113/2015

24. Λήψη απόφασης για την έγκριση του 2ου ΑΠΕ του έργου «Συντήρηση- Επέκταση ανακατασκευή (μικρών τμημάτων) δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων ΕΡΓ Β2/13»a

25. Λήψη απόφασης για την χορήγηση 1ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με τίτλο «Συντήρηση κτιριακών εγκαταστάσεων Βρεφονηπιακών Σταθμών- ΚΑΠΗ του Δήμου»a

26. Λήψη απόφασης για τη μίσθωση οικήματος προς χρήση του, ως αποθήκη των συνεργείων του Δήμου Ιλίουa

27. Λήψη απόφασης για την ακαταλληλότητα εξοπλισμού πληροφορικήςa

Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ

28. Λήψη απόφασης για την ακαταλληλότητα επίπλωνa

ΣΤ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

29. Λήψη απόφασης για υλοτομία ή μη δένδρων σε διάφορα σημεία του Δήμουa

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

Κουκουβίνος Δημήτριος

 

<!–