112/2020 – Λήψη απόφασης για τμηματική καταβολή αποζημίωσης για ιδιοκτησία Μαρίας χήρας Ιωάννη Γιουρνά

112/2020 – Λήψη απόφασης για τμηματική καταβολή αποζημίωσης για ιδιοκτησία Μαρίας χήρας Ιωάννη Γιουρνά