118/2020 – Γνωμοδότηση επιτροπής για την ακαταλληλότητα βιβλίων