12/09/2013 Ο Δήμος Ιλίου στηρίζει τους Πολιτιστικούς και Εθνικοτοπικούς Συλλόγους της πόλης

12/09/2013 Ο Δήμος Ιλίου στηρίζει τους Πολιτιστικούς και Εθνικοτοπικούς Συλλόγους της πόλης

Με γνώμονα την προάσπιση του πολιτισμού και την ενίσχυση της πολιτιστικής ταυτότητας η οποία ενδυναμώνει τη σχέση του ανθρώπου με την ιστορία και την παράδοση, ο Δήμος Ιλίου, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, επιχορηγεί με 71.000€ δεκατρείς (13) Πολιτιστικούς και Εθνικοτοπικούς Συλλόγους της πόλης, παρά τη δυσμενή οικονομική συγκυρία, προκειμένου να συνεχίσουν το έργο τους, διατηρώντας άσβεστη την αγάπη των ανθρώπων για τις ιδιαίτερες πατρίδες τους.
Ο Δήμος Ιλίου στηρίζει τους Πολιτιστικούς και Εθνικοτοπικούς Συλλόγους, οι οποίοι παράγουν ένα εξαιρετικό έργο, διοργανώνουν πολλές δραστηριότητες και εργάζονται με μεράκι όλη τη χρονιά.