12/11/2012 Μείωση δημοτικών τελών για όλα τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις του Δήμου Ιλίου

12/11/2012 Μείωση δημοτικών τελών για όλα τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις του Δήμου Ιλίου

Στο πλαίσιο της διαρκώς επιδεινούμενης οικονομικής κατάστασης της χώρας, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ιλίου, στη συνεδρίασή του την Πέμπτη 08 Νοεμβρίου 2012, κατόπιν εισήγησης της Δημοτικής Αρχής, αποφάσισε τη μείωση των τελών ηλεκτροφωτισμού και καθαριότητας σε όλες τις κατοικίες και τους επαγγελματικούς χώρους για το έτος 2013.
Αξίζει να σημειωθεί ότι, με στόχο την ανακούφιση των δημοτών που έχουν ανάγκη, με προηγούμενη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, απαλλάξαμε πλήρως από τα ανταποδοτικά τέλη κατηγορίες ευπαθών κοινωνικών ομάδων, ενώ για άλλες προχωρήσαμε σε μείωση 50% αναπροσαρμόζοντας τα εισοδηματικά κριτήρια προς όφελός τους, προκειμένου να ενταχθεί ακόμη μεγαλύτερος αριθμός πολιτών σε αυτές.
Τα παραπάνω είναι αποτέλεσμα της καλής οικονομικής κατάστασης του Δήμου Ιλίου, που επιτρέπει τη διαρκή προσαρμογή των κοινωνικών δραστηριοτήτων του στα νέα δεδομένα της δραματικής αλλαγής των συνθηκών διαβίωσης, διατηρώντας ωστόσο, την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών στον τομέα καθαριότητας σε πολύ υψηλό επίπεδο.