127/2020 – Ορθή επανάληψη της υπ’ αριθμ. 116/2020 ΑΔΣ για την αναγκαστική απαλλοτρίωση ιδιοκτησίας η οποία έχει δεσμευθεί για τη δημιουργία Βρεφονηπιακού Σταθμού εντός του Ο.Τ. 503 επί της οδού Αγίου Φανουρίου περιοχής ΑΓΙΟΥ ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ

127/2020 – Ορθή επανάληψη της υπ’ αριθμ. 116/2020 ΑΔΣ για την αναγκαστική απαλλοτρίωση ιδιοκτησίας η οποία έχει δεσμευθεί για τη δημιουργία Βρεφονηπιακού Σταθμού εντός του Ο.Τ. 503 επί της οδού Αγίου Φανουρίου περιοχής ΑΓΙΟΥ ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ