13/03/2020 Μη απόρριψη ογκωδών αντικειμένων και κλαδεμάτων

13/03/2020 Μη απόρριψη ογκωδών αντικειμένων και κλαδεμάτων

Λόγω της ιδιαίτερα κρίσιμης περιόδου που διανύουμε και της βαρύτητας που έχει δοθεί στην αντιμετώπιση της κατάστασης από το προσωπικό του Δήμου μας, ακολουθώντας τις οδηγίες και τα έκτακτα μέτρα για την προστασία της δημόσιας υγείας, την από 11.03.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α΄ 55/11.3.2020) και την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/108/ΟΙΚ.70874/12.03.2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, με την υπ’ αριθμ. 19962/13.03.2020 Απόφαση του Δημάρχου Ιλίου Νίκου Ζενέτου κανονικά θα πραγματοποιείται η αποκομιδή απορριμμάτων, ενώ δεν θα πραγματοποιούνται οι μη επείγουσες εργασίες, όπως η αποκομιδή ογκωδών αντικειμένων, μπάζα και κλαδέματα.

Παρακαλούνται οι πολίτες να μην απορρίπτουν ογκώδη αντικείμενα, μπάζα και κλαδέματα, ώστε οι υπηρεσίες μας να συνεχίσουν να εργάζονται απρόσκοπτα για την προστασία και την προάσπιση της δημόσιας υγείας.

Ευχαριστούμε για την κατανόηση.