130/2020 – Καταβολή αποζημίωσης βάσει της πράξης αναλογισμού 1/2009 και των με αριθμ. 1299/2019 & 917/2020 Δικαστικών Αποφάσεων του Εφετείου Αθηνών, για την απαλλοτρίωση ακινήτων που βρίσκονται επί της οδού Λευκίμης και εντός των Ο.Τ. 2117Β (Κ.Χ) & 2117Ε (Κ.Χ.) περιοχής Ραδιοφωνίας

130/2020 – Καταβολή αποζημίωσης βάσει της πράξης αναλογισμού 1/2009 και των με αριθμ. 1299/2019 & 917/2020 Δικαστικών Αποφάσεων του Εφετείου Αθηνών, για την απαλλοτρίωση ακινήτων που βρίσκονται επί της οδού Λευκίμης και εντός των Ο.Τ. 2117Β (Κ.Χ) & 2117Ε (Κ.Χ.) περιοχής Ραδιοφωνίας