131/2020 – Λήψη απόφασης για: i) για ένταξη στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου με τίτλο «Απόκτηση ελεύθερων Κοινοχρήστων Χώρων στις πόλεις» της απαλλοτρίωσης ρυμοτομούμενων εδαφικών εκτάσεων που βρίσκονται επί των οδών Ραδιοφωνίας & Πριάμου & Λεωφ. Θηβών, εντός των Ο.Τ. 2214 (Παιδική Χαρά), Ο.Τ. 2214Α (Κ.Χ. Πράσινο), Ο.Τ. 2215 (Χώρος Στάθμευσης) περιοχής Ραδιοφωνίας του Δήμου μας ii) για την καταβολή των δικαστικών εξόδων της εν λόγω απαλλοτρίωσης

131/2020 – Λήψη απόφασης για: i) για ένταξη στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου με τίτλο «Απόκτηση ελεύθερων Κοινοχρήστων Χώρων στις πόλεις» της απαλλοτρίωσης ρυμοτομούμενων εδαφικών εκτάσεων που βρίσκονται επί των οδών Ραδιοφωνίας & Πριάμου & Λεωφ. Θηβών, εντός των Ο.Τ. 2214 (Παιδική Χαρά), Ο.Τ. 2214Α (Κ.Χ. Πράσινο), Ο.Τ. 2215 (Χώρος Στάθμευσης) περιοχής Ραδιοφωνίας του Δήμου μας ii) για την καταβολή των δικαστικών εξόδων της εν λόγω απαλλοτρίωσης

131/2020 – Λήψη απόφασης για: i) για ένταξη στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου με τίτλο «Απόκτηση ελεύθερων Κοινοχρήστων Χώρων στις πόλεις» της απαλλοτρίωσης ρυμοτομούμενων εδαφικών εκτάσεων που βρίσκονται επί των οδών Ραδιοφωνίας & Πριάμου & Λεωφ. Θηβών, εντός των Ο.Τ. 2214 (Παιδική Χαρά), Ο.Τ. 2214Α (Κ.Χ. Πράσινο), Ο.Τ. 2215 (Χώρος Στάθμευσης) περιοχής Ραδιοφωνίας του Δήμου μας ii) για την καταβολή των δικαστικών εξόδων της εν λόγω απαλλοτρίωσης