134/2020 – Λήψη απόφασης για ακαταλληλότητα ή ασύμφορη κυκλοφορία οχημάτων