15/02/2018 Δημόσια διαβούλευση για την προμήθεια Καλαθοφόρου Οχήματος

15/02/2018 Δημόσια διαβούλευση για την προμήθεια Καλαθοφόρου Οχήματος

a

Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, αν ενδιαφέρεστε να συμμετέχετε σε έναν διαγωνισμό μπορείτε να στείλετε ένα e-mail στο τμήμα προμηθειών (promithies@ilion.gr) με τα στοιχεία σας ώστε να σας παρέχει τυχόν διευκρινίσεις σε περίπτωση αλλαγής στοιχείων του διαγωνισμού.

<!–

–>

a

Ο Δήμος Ιλίου θέτει από τη Δευτέρα 29 Ιανουαρίου 2018, σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση, με ειδική πρόσκληση  για ανοιχτή μη δεσμευτική συμμετοχή των οικονομικών φορέων που αναρτάται στο Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ, τις τεχνικές προδιαγραφέςa  για την προμήθεια Καλαθοφόρου οχήματος  και καλεί τους οικονομικούς φορείς να συμμετέχουν, καταθέτοντας τις παρατηρήσεις και προτάσεις τους .

Η Διαβούλευση θα ολοκληρωθεί  την Πέμπτη 15/2/2018 και ώρα 15:00.

Μετά τη λήξη της προθεσμίας , ο Δήμος Ιλίου θα αναρτήσει στην ιστοσελίδα και θα επεξεργαστεί τις παρατηρήσεις που υποβλήθηκαν.

Στοιχεία επικοινωνίας επί των τεχνικών προδιαγραφών:

Διεύθυνση : Διαχείριση απορριμμάτων  & πρασίνου
Κος Η.Καλογερόπουλος
Τηλ.:2102632369
Email: mixanologiko@ilion.gr

<!–