151/2020 – Διαβίβαση αιτήματος περί έγκρισης θέσεων Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής (ΠΦΑ) στο πλαίσιο των Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους (ΠΑγΟ) και Εκδηλώσεων Άθλησης για Όλους (ΕΑγΟ) περιόδου 2020-21

151/2020 – Διαβίβαση αιτήματος περί έγκρισης θέσεων Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής (ΠΦΑ) στο πλαίσιο των Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους (ΠΑγΟ) και Εκδηλώσεων Άθλησης για Όλους (ΕΑγΟ) περιόδου 2020-21