151/2020 – Λήψη απόφασης έγκρισης μελέτης ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΔΩΝ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ, ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΥ από οδό Πετρουπόλεως έως οδό Χαλκηδόνος & ΙΔΟΜΕΝΕΩΣ από οδό Χ. Τρικούπη έως οδό Ηρακλείτου – Α’ ΦΑΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ