157/2020 – Αποδοχή πρότασης ψηφίσματος για τη θεσμοθέτηση της «Ελληνικής Εβδομάδας Βιώσιμων Στόχων» του Δικτύου SDG 17 GREECE και συμμετοχή του Δήμου Ιλίου στη δράση «Υιοθέτησε έναν στόχο»

157/2020 – Αποδοχή πρότασης ψηφίσματος για τη θεσμοθέτηση της «Ελληνικής Εβδομάδας Βιώσιμων Στόχων» του Δικτύου SDG 17 GREECE και συμμετοχή του Δήμου Ιλίου στη δράση «Υιοθέτησε έναν στόχο»