16/04/2018 Προμήθεια σκουπών και φαρασιών

16/04/2018 Προμήθεια σκουπών και φαρασιών

a

Προμήθεια σκουπών και φαρασιών
Ο Δήμος Ιλίου ανακοινώνει ότι θα προβεί στη συλλογή προσφορών για την Π67/18  μελέτη για την «Προμήθεια σκουπών και φαρασιών ».
 
Ο συνολικός προϋπολογισμός της δαπάνης ανέρχεται σε 5.654,40 € συμπεριλαμβανομένου Φ. Π. Α. (24 %) και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές κλειστές προσφορές για την ανωτέρω εργασία, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σχετική μελέτη.
 
Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και την Παρασκευή 20 Απριλίου 2018  και ώρα 10.00 π. μ. στο γραφείο πρωτοκόλλου του Δήμου Ιλίου, στην οδό Κάλχου 48 – 50 (1ος όροφος).
 
Το άνοιγμα των προσφορών θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 20 Απριλίου  και ώρα 10.30 π. μ.  και  σε Γραφείο της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου, Κάλχου 48 – 50 (2ος όροφος).

<!–

–>