161/2020 – Έγκριση εκποίησης με ανακύκλωση φωτιστικών σωμάτων από τους αποθηκευτικούς χώρους του Δήμου Ιλίου

161/2020 – Έγκριση εκποίησης με ανακύκλωση φωτιστικών σωμάτων από τους αποθηκευτικούς χώρους του Δήμου Ιλίου

Τελευταία Νέα