166/2020 – Απευθείας ανάθεση της εργασίας «Συντήρηση και επισκευή Μεταφορικών» (που αφορά στο επιβατικό όχημα με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΟ 5207)

166/2020 – Απευθείας ανάθεση της εργασίας «Συντήρηση και επισκευή Μεταφορικών» (που αφορά στο επιβατικό όχημα με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΟ 5207)