17/10/2012 Ψήφισμα σχετικά με την κατάργηση των μνημονίων

17/10/2012 Ψήφισμα σχετικά με την κατάργηση των μνημονίων

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ιλίου στη συνεδρίασή του την Πέμπτη 11.10.2012, ενέκρινε κατά πλειοψηφία το παρακάτω ψήφισμα σχετικά με την κατάργηση των μνημονίων:
 
«Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ιλίου στη σημερινή του συνεδρίαση στις 11/10/2012, δηλώνει ότι στηρίζει την πρόταση νόμου του Κ.Κ.Ε., που προτείνει:
 
  1. Την κατάργηση του Πρώτου Μνημονίου, των εφαρμοστικών του νόμων και καταγγελία της πρώτης δανειακής σύμβασης.
  2. Την κατάργηση του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2013.
  3. Την κατάργηση του Δεύτερου Μνημονίου και των εφαρμοστικών νόμων της δεύτερης δανειακής σύμβασης.
Το Δ.Σ. του Δήμου Ιλίου ζητά να συζητηθεί στη Βουλή, να ψηφιστεί  και να εφαρμοστεί άμεσα.»

 

Το παρόν ψήφισμα θα κοινοποιηθεί:
 
  • Στο Υπουργείο Εσωτερικών
  • Στο Υπουργείο Οικονομικών
  • Στον Πρόεδρο της Βουλής
  • Στα Κόμματα
  • Στον Τοπικό Τύπο
  • Στο internet

   
 

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

Κουκουβίνος Δημήτριος

<!–