176/2020 – Έγκριση μνημονίου συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Ιλίου και της Ελληνικής Ραδιοφωνίας και Τηλεόρασης (ΕΡΤ Α.Ε.)